Aktualizacja zasad promocji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO

28 kwietnia, 2022

Dziś zatwierdzone i opublikowane zostały „Wytyczne promocji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO„.

 

Dokument określa zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych od 28 kwietnia 2022 r.

 

Rekomendujemy stosowanie zasad opisanych w wytycznych wszystkim beneficjentom programów i funduszy zarządzanych przez NIW-CRSO. Nie jest to jednak obowiązek dla beneficjentów, którzy podpisali umowy do 27 kwietnia 2022 r. Mogą oni nadal stosować zasady promocji określone w Wytycznych Promocji Projektów Dofinansowanych z NIW-CRSO:

Zakres zmian w „Wytycznych promocji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO”:

  • zaktualizowano zasady działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, które wynikają ze zmiany Rozporządzenia;
  • doprecyzowano zasady umieszczania zestawień znaków na dokumentach, materiałach informacyjno-promocyjnych oraz sprzęcie kupionym w ramach zadania publicznego;
  • opracowano gotowe zestawienia znaków.

Wszystkie właściwe wersje wytycznych są dostępne w zakładce Dla beneficjentów.