Nowy Dyrektor NIW-CRSO wybrany. Został nim Michał Braun

13 czerwca, 2024

wyniki konkursu na Dyrektora NIW CRSO

13 czerwca 2024 r. zakończył się konkurs, w którym wyłoniono nowego dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

  • Nowym dyrektorem NIW-CRSO został Michał Braun na mocy decyzji Marka Krawczyka, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspierającego minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, Agnieszkę Buczyńską.
  • Michał Braun otrzymał nominację w wyniku wieloetapowego konkursu.
  • Decyzja wiceministra Marka Krawczyka uwzględniła wnioski z przebiegu czterech etapów postępowania konkursowego, w tym wysłuchania publicznego finałowej czwórki kandydatów, które odbyło się 11 czerwca 2024 r.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli KPRM i strony społecznej nadzorowała prawidłowy przebieg konkursu oraz selekcję kandydatek i kandydatów. Konkurs odbył się w otwartej, transparentnej procedurze. W ramach formalnej weryfikacji komisja sprawdziła, czy kandydatki i kandydaci spełniają warunki zapisane w Ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym m.in. czy kandydat korzysta z pełni praw publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią, ma doświadczenie w zarządzaniu zespołem i przynajmniej pięcioletni staż pracy  w zorganizowanych formach społeczeństwa obywatelskiego.

 

W części merytorycznej konkursu (egzamin testowy i ustny) komisja oceniła wiedzę kandydatek i kandydatów, poziom znajomości języka angielskiego, a także przeprowadziła ich publiczne wysłuchanie z udziałem organizacji pozarządowych.

 

„Naszą największą troską było zapewnienie transparentnego i partycypacyjnego charakteru konkursu, mimo że ustawa nie wymaga jego organizowania. Pytania zadawane podczas wysłuchania publicznego wpłynęły z wielu źródeł i były bardzo złożone” – powiedział Marek Krawczyk, wiceminister KPRM wspierający Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszkę Buczyńską.

 

„Szukaliśmy osoby, która ma entuzjazm społecznika i klarowną wizję kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Oczekujemy, że nowy dyrektor będzie postrzegał Instytut jako apolityczną w decyzjach i transparentną w procedurach część struktur wykonawczych państwa. Dotyczy to przede wszystkim dyscypliny finansów publicznych, ale także praworządności i celowości działań. Drugi obszar wymagań dotyczył doświadczenia w prowadzeniu projektów społecznych, w administracji oraz wyczuwalnego zaangażowania w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Taką osobą jest Michał Braun – jego wiedza, dorobek społeczny, otwartość i pracowitość z pewnością przyczynią się do wzmocnienia polskiego społeczeństwa obywatelskiego, a Instytut  odzyska szacunek i należne miejsce w administracji publicznej ” – dodał wiceminister Krawczyk.

 

Nowy dyrektor będzie realizował swoje obwiązki w ścisłej współpracy z Radą NIW-CRSO, która decyzją minister Buczyńskiej od lutego działa w nowej formule z decydującym wpływem organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Rady NIW-CRSO jest pan Piotr Stec, doradca minister Agnieszki Buczyńskiej i wiceministra Marka Krawczyka.

 

Michał Braun obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dniem 14 czerwca 2024 r., a jego kadencja potrwa ustawowe 5 lat.

 

„Narodowy Instytut Wolności będzie działał transparentnie i sprawiedliwie, odpowiadając na realne potrzeby organizacji społecznych. Chcę, aby Instytut stał się punktem odniesienia dla innych instytucji publicznych współpracującym z trzecim sektorem. Tworzy go wspaniały zespół i wierzę, że razem osiągniemy ten cel” – powiedział Michał Braun.

 

„Dziękuję panu ministrowi Krawczykowi za zaufanie, a Departamentowi Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie tak transparentnego, wieloetapowego konkursu” – dodał.

 

Wspólna konferencja prasowa wiceministra Marka Krawczyka i dyrektora Michała Brauna odbędzie się najbliższych dniach.

 

Serdecznie gratulujemy nowemu dyrektorowi i życzymy sukcesów w realizacji ambitnych celów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania konkursowego za poświęcony czas, zaangażowanie i wartościową wymianę pomysłów na temat kierunków rozwoju trzeciego sektora, życząc im powodzenia w dalszej działalności społecznej. Obserwatorom i publiczności dziękujemy za obecność i uwagę.

 

***

 

Michał Braun to ekspert i praktyk w dziedzinie partycypacji publicznej, samorządu i III Sektora.

 

Od 13 marca br. pełnił obowiązki dyrektora NIW-CRSO, przy czym w dniu nominacji złożył dymisję w terminem 13 czerwca br., chcąc poddać się otwartej i transparentnej procedurze konkursowej.

 

Przed ponad 15 lat pracował w organizacjach pozarządowych w kraju i za granicą. Kierował m.in. Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, wchodził w skład zarządów federacji ogólnopolskich. Jako trener i konsultant pracował w wielu krajach w UE i poza nią. Doświadczenie zdobywał także jako wolontariatu m.in. w Boliwii i Indiach.

 

Od 3 stycznia do 12 marca br. był zatrudniony był w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako główny koordynator w zespole obsługi merytorycznego Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej. W styczniu pełnił funkcję przewodniczącego Rady NIW.

 

Absolwent Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytety Ludowego w duńskim Hadsten, Akademii Managerów III Sektora Collegium Civitas, 26 Szkoły Liderów Politycznych, Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego i Szkoły Reprezentacji III Sektora. Uczestnik program Young Elected Politicians Europejskiego Komitetu Regionów. Finalista nagród Innovation in Politics Award oraz EduInspirator.

 

W latach 2019 – 2024 pełnił funkcję radnego w Radzie Miasta Kielce. Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wcześniej także jej przewodniczył) i krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Michał Braun ma 39 lat.

 

***

 

Urząd Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego po raz pierwszy w historii znalazł się w składzie Rady Ministrów. Działa przy nim Rada Działalności Pożytku Publicznego. Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska nadzoruje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz organizacje pożytku publicznego.

 

https://www.gov.pl/web/premier/agnieszka-buczynska

https://www.gov.pl/web/premier/marek-krawczyk2