O społeczeństwie obywatelskim podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego

21 października, 2022

Panele i debaty dotyczące kultury oraz społeczeństwa, w tym m.in. społeczeństwa obywatelskiego wypełniły drugi dzień Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prof. Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Minister Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Przemysław Jaśkiewicz – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO i Damian Ziółek – kierownik Biura Programów Tematycznych NIW-CRSO. 

 

Drugi dzień Poznańskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczął panel pt. „Zwaśnione plemiona. Jak połączyć Polskę i jej społeczeństwo?”. Jego uczestnicy dyskutowali m.in. o podziałach, emocjach i braku dialogu na polskiej scenie politycznej. Szukali też remedium, które pomogłoby zjednoczyć społeczeństwo.

 

– Rozmowa, debata jest solą demokracji, nie istnieje demokracja bez rozmowy, a w tej chwili jej nie ma, nie ma, bo ktoś jest zainteresowany, żeby jej nie było, żeby ją zamienić nie tylko w nienawiść – nie tylko w te emocje wśród polityków, ale w nienawiść i emocje wśród społeczeństwa, no przecież wszyscy wiemy, że to schodzi niżej – schodzi do rodzin, schodzi do społeczności lokalnych. Dlaczego część samorządów źle funkcjonuje? Bo tam też jest ta temperatura emocji. Putin i partnerzy z zachodu bardzo się z tego cieszą, bo Polska słaba to jest ta Polska, gdzie jest skakanie sobie do oczu, gdzie jest nienawiść na poziomie emocji – powiedział, biorący udział w panelu Wicepremier Piotr Gliński.

 

Jego zdaniem remedium na tę trudną sytuację byłoby zneutralizowanie wpływu zewnętrznych grup interesów, odbudowanie normalnej debaty demokratycznej, budowanie programów i dobrych instytucji wokół dobra publicznego.

 

Partnerem jednego z paneli, który odbył się w ramach drugiego dnia Kongresu był Narodowy Instytut Wolności. Tytuł dyskusji brzmiał: „Potencjał społeczeństwa obywatelskiego – jak oddolna aktywność może zmienić świat?”. Wśród uczestników panelu byli: Minister Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Przemysław Jaśkiewicz – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO.

 

– Sektor trzeci ma fundamentalne znaczenie, dlatego też bardzo dużo pracy wykonujemy w tym zakresie, aby ten sektor trzeci wzmocnić, stąd też wszystkie programy, które są przygotowywane przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, a następnie Narodowy Instytut Wolności jest ich operatorem – podkreślił Minister Piotr Mazurek.

 

O ważnej roli programów, którymi zarządza Narodowy Instytut Wolności mówił podczas panelu Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO.

 

– Żeby coś robić, to oprócz chęci, zapału czasami potrzeba prostych, materialnych rzeczy typu samochód, lokal, a wcześniej to nie było dostrzegane i nawet jeśli były środki samorządowe czy środki od różnych fundacji, spółek skarbu państwa przeznaczone stricte na działalność organizacji pozarządowych to były zastrzeżenia, że nie można kupić sprzętu, nie można nikomu zapłacić wynagrodzenia i właśnie na tym polega nowatorstwo i innowacyjność programów NIW, że one zwróciły uwagę na tę część instytucjonalną – zaznaczył.

 

Dyrektor Przemysław Jaśkiewicz wziął także udział w panelu „ESG, CSR, KPI i NGO – jak połączyć interesy biznesu i społeczeństwa?”, podczas którego dyskutowano o współpracy biznesu i organizacji pozarządowych.