Ocena formalna ofert złożonych w konkursie w edycji 2024 w ramach Rządowych Programów: NOWEFIO Priorytet 1, Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych oraz Funduszu Młodzieżowego zakończona!

29 września, 2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2024 Rządowych Programów: NOWEFIO Priorytet 1, Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych oraz Funduszu Młodzieżowego.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

 

  • NOWEFIO Priorytet 1: na 71 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, wszystkie oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej – Lista wniosków
  • Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033: na 406 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, wszystkie oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej – Lista wniosków
  • Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033: na 290 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, wszystkie oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej – Lista wniosków

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.