Ocena formalna ofert złożonych w edycji 2024 konkursów organizowanych w ramach Rządowych Programów: ROHiS, MDS oraz PIR zakończona!

12 października, 2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2024 Rządowych Programów: Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań oraz Polski Inkubator Rzemiosła.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.