Ocena formalna w konkursie MDS Edycja 2021 zakończona

17 sierpnia, 2021

Zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań Edycja 2021.

 

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalnej. Na 44 oferty złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 1 nie spełniła kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim oferentom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Poniżej dostępne są listy ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej i oferty odrzuconej w wyniku oceny formalnej.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny formalnej wniosków. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji. Odwołania złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.