Ocena formalna w konkursie PWRUL Edycja 2021 zakończona

3 listopada, 2021

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych – edycja 2021.

 

Na 123 wnioski złożone w Systemie Obsługi Dotacji 4 nie spełniły kryteriów formalnych, pozostałe zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Poniżej dostępne są listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listy wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny formalnej. Odwołanie wnosi się poprzez System Obsługi Dotacji. Odwołania złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.