Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2024” zakończona!

23 maja, 2024

Ocena formalna Partnerstwo dla Wolontariatu 2024

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2024”, realizowanym w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.

 

 

W ramach konkursu złożonych zostało łącznie 55 ofert:

 

  • Priorytet 1 – Regionalny: 22 oferty,
  • Priorytet 2 – Lokalny: 33 oferty.

Wszystkie złożone oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną.

 

W najbliższym czasie eksperci rozpoczną ocenę merytoryczną wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu oraz podpisanie umów planowane jest w czerwcu br. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem.