Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030, edycja 2020 zakończona!

27 października, 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030, edycja 2020.

Łącznie w konkursie w Systemie Obsługi Dotacji złożono 213 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej. 14 wniosków zostało złożonych w Priorytecie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne, 145 wniosków złożono w Priorytecie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych, 2 wnioski złożono w Priorytecie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigańskiej, a 52 wnioski zostały złożone w Priorytecie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiska lokalnych. Wszystkie złożone wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej:

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania