Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 3 – Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, edycja 2021 zakończona

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 3 –  Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, edycja 2021.

W Systemie Obsługi Dotacji w okresie od 1 lutego do 1 marca 2021 roku (do godz. 14.00) złożono 220 wniosków. Wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania