Ocena merytoryczna w konkursie MDS Edycja 2021 zakończona!

12 października, 2021

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną ofert złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań Edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować powyższe zadania.

 

W konkursie złożono łącznie 44 wnioski, 1 z nich uzyskał negatywną ocenę formalną, pozostałe zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

W ramach Priorytetu 1 Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań dofinansowanie uzyskają 4 projekty.

 

W ramach Priorytetu 2 Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań dofinansowanie uzyska 6 projektów.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych.

 

Karty ocen złożonych wniosków zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.