Ogłoszenie naboru ofert w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, edycja 2023

28 listopada, 2022

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór ofert w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2023 skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Oferty można składać od 28 listopada 2022 r. od godz. 14.00 do 2 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Informacja o podmiotach uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie znajduje się w Regulaminie konkursu na stronie 23.

Termin realizacji zadań jest zależny od priorytetu – szczegółowa informacja znajduje się na stronie 26 Regulaminu.

Wysokość kwoty dotacji zależna jest od priorytetu – szczegółowa informacja znajduje się na stronie 29 Regulaminu.

 

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-14.00.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.