OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU COVID-19

30 czerwca, 2020

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, zgodnie z punktem 7 Ogłoszenia o naborze, z dniem 30 czerwca 2020 roku, o godz. 16:00 nastąpi wstrzymanie naboru wniosków w ramach Programu.

W trakcie naboru trwającego od 12 maja do 30 czerwca wpłynęło 3312 wniosków, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości 91 993 663,12  zł.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało ponad 400 wniosków na łączną kwotę 9 900 000 zł.

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 nabór zostanie wstrzymany z możliwością wznowienia naboru.

Jednocześnie alokacja wyczerpana została dla wniosków złożonych po raz pierwszy 21 maja 2020 r (o godzinie 13:00) oraz dla poprawionych wniosków w dniu 18 czerwca 2020 r. (o godzinie 19:00).