Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania ofert na realizację zadania publicznego ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy

16 marca, 2022

Komunikat w związku z ogłoszeniem możliwości realizacji zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

W związku z ogłoszeniem możliwości realizacji zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, pragniemy poinformować o wstrzymaniu przyjmowania ofert na realizację zadania publicznego.