Ogłoszenie o zmianach w naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów NIW-CRSO

28 maja, 2024

Zmiany w naborze na członków KSM NIW CRSO

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Piotr Stec oraz Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun informują o zmianach w treści ogłoszenia o naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikowanego dnia 8 maja 2024 r.:

1) zmianie ulegają wymagania wobec kandydatek i kandydatów, które określa się następująco

 

„WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

  • minimum 5 lat doświadczenia w obszarze tematycznym danego Programu;
  • oświadczenia poparcia kandydatki/kandydata złożone przez:
    • co najmniej 7 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
    • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, lub
    • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.”

2) ustala się nowy termin zgłoszeń:

 

„TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do 14 czerwca 2024 r. do końca dnia.”

3) załącznik nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszego ogłoszenia

 

Pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie.