Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”

14 czerwca, 2022

Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk 13 czerwca wziął udział w ogólnopolskiej konferencji profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”.  Wydarzenie zostało zorganizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przez Fundację „Wypłyń na Głębię”.

Okres pandemii znacznie pogorszył stan psychiczny młodych ludzi. Nastolatki mają problemy z budowaniem realizacji rówieśniczych i z pokonywaniem trudności. W 2021 roku prawie 1,5 tysiąca dzieci i nastolatków usiłowało popełnić samobójstwo. Ta dramatyczna sytuacja wymusza na rodzicach, pedagogach i terapeutach konieczność opracowania i podejmowania skutecznych działań profilaktycznych.

 

Właśnie temu celowi służyła ogólnopolska konferencja pt. „Profilaktyka Połączeń”. Podczas spotkania zaprezentowano nowoczesne narzędzia i sposoby radzenia z kryzysami dotykającymi dzieci i uczniów, takimi jak pandemia, kryzys wojenny i związany z nim kryzys uchodźczy, trudności gospodarcze itp. Eksperci zaprezentowali także postpandemiczne prace naukowe oraz przedstawili obserwacje i analizy zachowań młodzieży w wieku szkolnym.

 

Moderatorem panelu, w którym wziął udział  Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO był Dariusz Miziołek- pedagog i psychoprofilaktyk. W dyskusji wzięli także udział Teresa Szopińska-Grodzka – radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki; Bartosz Kehl – kierownik działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Jacek Ruszczewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

Paneliści zgodnie stwierdzili, że największą wartość chroniącą dzieci i młodzież mają dobre relacje rodziców z dziećmi, które należy budować już od momentu poczęcia. Ponadto, taki sam wymiar profilaktyczny ma dobra atmosfera w szkole, system wyznawanych wartości, poszanowanie podmiotowości młodych ludzi oraz przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej.

 

Dodatkowo, jako czynnik chroniący młodzież przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi psychicznymi skutkami współczesnych kryzysów Wojciech Kaczmarczyk wskazał konieczność nauczenia dziecka systematycznego organizowania sobie czasu:

 

– Powinnością rodzica jest nauczenie dziecka wypełniania wszystkich obowiązków, wyzwolenie talentów, a później wprowadzenie w działalność społeczną, wolontariacką – mówił dyrektor NIW-CRSO – Wolontariat to bardzo sprofesjonalizowana dziedzina aktywności człowieka, która ma swoje reguły. Odnosi się do pewnego systemu motywacji i zaspokajania potrzeb. Wolontariatu trzeba się nauczyć. – tłumaczył.

Dyskusjom przysłuchiwało się stacjonarnie ok. 150 uczestników i ponad 4 tysiące online. Transmisja wydarzenia została wyświetlona ponad 7500 razy. Tak duże zainteresowanie świadczy o aktualności kwestii zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz o zainteresowaniu rodziców, pedagogów, terapeutów i przedstawicieli organizacji pozarządowych tym ważkim problemem.

 

Konferencja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – pierwszego w historii programu bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.