Onet musi zamieścić sprostowanie na temat NIW

27 stycznia, 2021

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2021 r. oddalił apelację Redaktora Naczelnego portalu informacyjnego Onet.pl od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października, nakazującego zamieścić sprostowanie nadesłane przez NIW do redakcji, a dotyczące tekstu pt. ,,Zmiany w finansowaniu organizacji pozarządowych. Dyrektor Fundacji Batorego komentuje” opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2020 r. na portalu. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego stał się prawomocny.

Treść sprostowania:

W opublikowanym na portalu wiadomości.onet.pl w dniu 8 sierpnia br. materiale pt. ,,Zmiany w finansowaniu organizacji pozarządowych. Dyrektor Fundacji Batorego komentuje” autorstwa red. Magdaleny Gałczyńskiej, pojawiły się informacje nieprawdziwe:

Nie jest prawdą, że Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zarządza wicepremier Piotr Gliński. NIW-CRSO zarządza Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk.

Nie jest prawdą, że NIW-CRSO nadzoruje wszystkie organizacje pozarządowe. NIW-CRSO nie posiada wobec żadnej organizacji pozarządowej jakichkolwiek kompetencji nadzorczych.