Operatorzy FIO 2020 zostali wybrani

31 października, 2019

Spośród 124 złożonych ofert eksperci Narodowego Instytut Wolności wybrali najlepsze 24 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycji 2020:

  • 19 ofert zostało rekomendowanych w ramach ścieżki regranitngu wojewódzkiego
  • 5 ofert w ramach ścieżki regrantingu tematycznego i regionalnego.

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

Listy rankingowe dostępne są w zakładce FIO 2020 – Wyniki konkursu:

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/fio-2020/

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).