Akty prawne

Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o organizacjach pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2018 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – rozdziały 3 i 4 (art. 20 – art. 34).

 

Poniżej zamieszczamy inne akty prawne regulujące kwestie związane z organizacjami pożytku publicznego.

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Martyna Leciak 26 września 2018 2:59:52
Wprowadził informację do BIP Martyna Leciak 26 września 2018 2:59:52
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 23 sierpnia 2019 3:45:09