Organizacje Poradnicze, edycja 2022 – wyniki oceny formalnej

21 września, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022.

 

Na 488 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji wszystkie spełniły kryteria formalne. Tym samym wszystkie złożone oferty zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Oferentom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.