Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, edycja 2022 – wyniki oceny merytorycznej!

2 grudnia, 2022

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, Edycja 2022. Program jest realizowany przez NIW-CRSO.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które złożyły swoje oferty, uzyskały dofinasowanie i będą realizowały zadania mające na celu rozwój ich kapitału infrastrukturalnego, społecznego oraz potencjału instytucjonalnego.

 

W konkursie złożono łącznie 488 ofert.

 

  • w ramach Priorytetu nr 1 Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług, Priorytetu nr 2 Wsparcie realizacji usług poradniczych, Priorytetu nr 3 Edukacja – upowszechnienie – integracja dofinansowanie uzyskają – 82 oferty.
  • w ramach Priorytetu nr 4 Regranting dofinansowanie uzyskają – 4 oferty.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych dotyczy organizacji poradniczych i zakłada wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.