Oświadczenie NIW-CRSO

22 września, 2023

NIW-CRSO odnosi się krytycznie do ostatnich publikacji portali Wirtualna Polska, Onet.pl oraz Gazety Wyborczej, które piętnują organizacje pozarządowe, łącząc je z bieżącymi doniesieniami medialnymi. Działania tego rodzaju traktujemy jako nieetyczne i niszczące kapitał społeczny wypracowany przez tysiące polskich społeczników.

 

W artykule z 21 września 2023 r. na portalu Wirtualna Polska („Afera w rządzie PiS-u. Państwowe dotacje dla organizacji związanych z Edgarem K.”) Sylwester Ruszkiewicz łączy działalność Edgara K. z kilkoma organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie z NIW-CRSO (Kujawski Instytut Myśli Patriotycznej, Związek Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”, Fundacja Polski Instytut Liderów). Stygmatyzowanie NGO – z powodu działań członka organu zarządzającego organizacji, całkowicie niezwiązanych przedmiotem ich działalności – może nosić znamiona naruszenia dobrego imienia tych podmiotów.

 

Organizacje pozarządowe mają własną osobowość prawną i podejmowanie wobec nich jakichkolwiek czynności z tego powodu, że członek ich zarządu ma zarzuty karne – które nie są potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – nie jest uzasadnione z prawnego punktu widzenia. NIW-CRSO nie był zobowiązany ani do zasięgania w tej sprawie informacji, ani podejmowania żadnych działań gdyby taka informacja wpłynęła.

 

Warto podkreślić, że w przypadku dwóch z tych organizacji (Kujawski Instytut Myśli Patriotycznej oraz Fundacja Polski Instytut Liderów) Edgar K. nie jest już w ich zarządzie. Zmiany w KRS zostały wprowadzone po aresztowaniu, ale z funkcji mógł być odwołany dużo wcześniej. W Związku Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” Edgar K. widnieje w KRS jako członek wieloosobowego zarządu, nie ma jednak umocowania do samodzielnego działania, ani nie pełni funkcji kierowniczej (nie jest prezesem ani wiceprezesem).