Oświadczenie NIW-CRSO w związku z artykułem „Finansowanie deprawacji”

27 października, 2021

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji, które pojawiły się na łamach „Naszego Dziennika”, dotyczących funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności oraz procesu przyznawania dotacji, informujemy, że:

Nieprawdą jest, że „Narodowy Instytut Wolności dofinansował gorszącą manifestację Igbt w Wodzisławiu Śląskim”.

 

Dofinansowanie z NIW otrzymały dwie organizacje: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, na realizację projektu regrantingowego pn. „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”. Dotacja została przyznana w Priorytecie 1. zarządzanego przez NIW Programu NOWEFIO, edycja 2021.

 

W ramach wspomnianego projektu „Śląskie NOWEFIO 2021-2023” Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zorganizowały konkurs „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”. W tym konkursie dofinansowanie otrzymał m.in. wniosek pt. „I Wodzisławski Marsz Równości”.

 

Zakres obowiązków obu operatorów związanych z realizowanym projektem został określony w umowie oraz wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z tym wnioskiem operatorzy zobowiązali się do przeprowadzania w 2021 r. dwóch konkursów na przyznanie grantów: „Mikrodotacja na rozwój” (zaplanowano przyznanie 60 dotacji) i „Mikrodotacja na działania” (zaplanowano przyznanie 21 dotacji).  Celem konkursów jest umożliwienie uzyskania mikrodotacji młodym organizacjom i lokalnym przedsięwzięciom prowadzonym przez grupy nieformalne. We wniosku operatorzy nie określili sfer pożytku publicznego, w jakich będą wspierali małe lokalne inicjatywy.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości realizacji projektu „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”, działania zaplanowane i realizowane przez jego operatorów będą przedmiotem kontroli ze strony NIW-CRSO.

 

Za przygotowanie dokumentacji dotyczącej konkursu regrantingowego „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”, w tym również określenie kryteriów oceny złożonych wniosków oraz obowiązków informacyjnych, odpowiedzialni są operatorzy projektu, czyli wspomniane wyżej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

 

NIW-CRSO, jako operator programów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, nie ma możliwości cenzurowania czy ograniczania działalności beneficjentów, które są zgodne z prawem oraz regulaminami konkursów.