Oświadczenie NIW-CRSO w związku z artykułem OKO.press

3 listopada, 2021

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji opublikowanych przez OKO.press w artykule ”Nominat min. Glińskiego. Według śledczych wyłudził miliony dotacji UE, według OKO.press proceder trwa”, dotyczących funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności oraz procesu przyznawania dotacji, informujemy, że:

W konkursach organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych (PFOP), a także inne organizacje związane z Pawłem B. złożyły łącznie 11 wniosków o dotację na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Tylko jeden z tych wniosków został dofinansowany w 2019 r. kwotą 205 tys. zł.

 

Informacje podane przez OKO.press bazujące na artykule opublikowanym przez portal Onet w czerwcu br. zawierają nieprawdziwe, zmyślone insynuacje, które są przedmiotem przygotowywanego pozwu o ochronę dóbr osobistych.

 

Nieprawdziwe jest określenie „nominat min. Glińskiego” w odniesieniu do rzekomych relacji łączących wicepremiera Piotra Glińskiego z Pawłem B., który został powołany w 2018 r. do Rady Działalności Pożytku Publicznego z poparciem wielu organizacji pozarządowych. Również nieprawdziwe jest określenie „znajomy B.” użyte w artykule OKO.press w stosunku do Dyrektora NIW-CRSO Wojciecha Kaczmarczyka. Paweł B. nie jest znajomym Wojciecha Kaczmarczyka.

 

Informujemy również, że NIW-CRSO jest zawsze otwarty na współpracę z instytucjami i organami państwowymi, w tym prokuraturą, w celu wyjaśnienia prawidłowości wydatkowania publicznych pieniędzy.