Oświadczenie NIW-CRSO w kwestii działań Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy

21 maja, 2021

W odniesieniu do ostatnich informacji medialnych na temat treści publikowanych na portalu Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy, NIW-CRSO chce podkreślić, że jako operator programów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego nie ma możliwości cenzurowania czy ograniczania działalności beneficjentów, która nie łamie obowiązującego prawa.

 

Stowarzyszenie jest beneficjentem programu PROO-1a – Edycja 2019, w którym realizuje projekt pt. ,,Rozwój mediów lokalnych RKW”, a także beneficjentem w konkursie PROO-4 Edycja 2020, dzięki czemu wdraża projekt pt. ,,Think-tanki samorządowe”.  W przypadku pierwszej inicjatywy, Stowarzyszenie nakreśliło dziewięć działań –  w tym m.in. zakup oprogramowania, szkolenia dziennikarskie, których realizacja ma skutkować wzmocnieniem instytucjonalnym organizacji, co wpisuje się w założenia programu PROO Priorytet 1a. Z kolei w  projekcie realizowanym w ramach konkursu PROO-4 organizacja wyznaczyła pięć podstawowych działań, służących wzmocnieniu swojej aktywności jako think-tanku obywatelskiego.

 

Nie jest prawdą, że Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy otrzymało publiczne pieniądze na propagowanie szkodliwych treści, tylko na realizację określonych działań wskazanych przez siebie we wnioskach konkursowych.

 

Jeżeli beneficjent naruszy postanowienia regulamin konkursu, w ramach którego otrzymał dotację, w tym wykorzysta udzieloną dotację niezgodnie z przeznaczeniem, to NIW uzyska uprawnienie do rozwiązania umowy z takim podmiotem oraz żądania zwrotu kwot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie.