Otwarte spotkanie konsultacyjne konkursu „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024

1 lutego, 2024

31 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu regulaminu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024, przygotowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2023. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z KPRM i NIW-CRSO.

 

W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Buczyńska, Minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W wydarzeniu udział wzięli również udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, które są zainteresowane udziałem w konkursie oraz dotychczasowi i aktualni partnerzy programu.

 

Podczas sesji plenarnej uczestnicy wybrali cztery obszary tematyczne, nad którymi następnie dyskutowano w grupach tematycznych. Wśród tematów znalazły się:

  • wskaźniki realizacji projektów,
  • ocena projektów,
  • benefity dla wolontariuszy i System Obsługi Wolontariatu wykorzystywany do obsługi zadania,
  • relacje pomiędzy partnerami regionalnymi i lokalnymi realizującymi zadania.

 

Uczestnicy w trakcie spotkania mogli podzielić się swoim doświadczeniem z realizacji dotychczasowych działań w ramach podobnych konkursów, zgłosić wnioski, które pozwolą uatrakcyjnić kolejne edycje, a także wskazać na pożądane zmiany w programie.

 

Zebrane podczas dyskusji informacje posłużą do stworzenia raportu, który wraz z podsumowaniem konsultacji regulaminu prowadzonych online, zostanie przedstawiony m.in. Radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rada NIW-CRSO zdecyduje o prowadzeniu wybranych, a także możliwych do realizacji zmian w projekcie regulaminu konkursu.