Otwieramy nabór ofert w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, edycja 2023

21 listopada, 2022

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór ofert w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 edycja 2023, który skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Oferty można składać od dnia 21 listopada 2022 r. od godz. 14.00 do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

 

 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadań wskazanych w następujących priorytetach:

 

 • Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne,
 • Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych,
 • Priorytet 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej,
 • Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 41 184 000,00 zł, w tym 13 728 000,00 zł w 2023 roku, 13 728 000,00 zł w 2024 roku i 13 728 000,00 zł w 2025 roku.

 

Maksymalna wysokość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta:

 

 • w Priorytetach 1 – 3 wynosi 1 000 000 zł
 • w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości do 100 000 zł.

 

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych tylko w jednym Priorytecie lub ubieganie się równocześnie o realizację zadań w ramach:

 • Priorytetu 1, 3 i 4,
 • Priorytetu 2 i 4.

 

Nie jest możliwe ubieganie się równocześnie o realizację zadań w ramach:

 • Priorytetu 1 i 2,
 • Priorytetu 2 i 3.

 

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

 

Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztą elektroniczną na adres ul@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-14.00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.