Panel pn. „Wolontariat Pracowniczy – jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i otoczenie” podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

6 września, 2023

5 września br. w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel zorganizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pn. „Wolontariat Pracowniczy – jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i otoczenie”.

 

W panelu wziął udział Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polska), który w swoim wystąpieniu zaznaczył:

 

„Z perspektywy instytucji publicznej, niezwykle ważne jest, by wolontariat pracowniczy uczynić tematem publicznym. Współpracując razem z prof. Piotrem Glińskim od 2016 roku przy dziele rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uważam, że jemu się udało wprowadzić wolontariat na salony i pokazać, że wolontariat nie jest tematem niszowym, a  raczej mainstreamowym. Bardzo ważne jest tworzenie lepszych, bardziej przyjaznych ram instytucjonalno-prawnych dla rozwoju wolontariatu, coś w rodzaju Karty Wolontariusza, która daje bardzo konkretne, mierzalne benefity, dla osób które angażują się w sposób stały, systematyczny w wolontariat, w tym wolontariat pracowniczy.”

 

Podczas panelu zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Wpływ globalnego kryzysu ekonomicznego na polskie firmy i społeczeństwo, którego skutki wpływają zarówno na ograniczenie środków przeznaczanych na działania społeczne, jak i na efektywniejsze planowanie tych działań.
  • Jakie jest uzasadnienie prowadzenia wolontariatu pracowniczego w warunkach globalnego kryzysu?
  • W jakim zakresie wolontariat pracowniczy wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw zarówno w wymiarze ekonomicznym, personalnym i społecznym?
  • Czy w obecnych czasach nadal warto inwestować w ten typ wolontariatu? Jeśli tak – jakie formy są wiodące formy?
  • Znaczenie wolontariatu pracowniczego dla interesariuszy firm i środowiska lokalnego w którym prowadzą działalność.

 

Paneliści reprezentujący różne sektory doszli do wspólnych wniosków, potwierdzających ważną rolę, którą dla współczesnej gospodarki odgrywa wolontariat –  w tym pracowniczy.

 

W dyskusji wzięli też udział Paweł Łukasiak (Członek Zarządu, Fundacja Dobra Sieć, Polska), Maciej Kosiorek (Dyrektor ReStore, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Polska), Katarzyna Fabbri (Członek Zarządu, Fundacja ORLEN, Polska). Dyskusję moderowała Izabela Dyakowska (Prezes Zarządu Fundacji, Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego, Polska).