Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 [OCENA MERYTORYCZNA]

23 stycznia, 2020

Mamy już wyniki oceny merytorycznej w pierwszym konkursie na Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności! Zapraszamy do sprawdzenia, kto został wybrany do realizacji naszych działań.

22 stycznia 2020 r. odbył się Panel Ekspertów, którzy dokonali końcowej oceny merytorycznej wniosków złożonych w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020. Wybrani Partnerzy będą realizować działania zapisane w Programie na najbliższy rok.

Wyniki

W ramach oceny merytorycznej eksperci ocenili 18 wniosków, które wcześniej pomyślnie przeszły ocenę formalną. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji.pdf
Lista wniosków rezerwowych.pdf
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych.pdf

Partnerzy Korpusu Solidarności

Organizacjom, które zostały wybrane w Konkursie na Partnerów Lokalnych serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję na owocną współpracę, a pierwsze działania już przed nami. Zatem, do zobaczenia!