Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020. Zgłoś swoje uwagi!

1 października, 2019

 

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020”, realizowanego w ramach rządowego programu „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.
Celem Konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu (link poniżej).

Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2019 r., wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja

Informacje dotyczące Korpusu Solidarności można znaleźć na korpussolidarnosci.gov.pl oraz niw.gov.pl.

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY TUTAJ