Partnerstwo dla Wolontariatu – zgłoś swoje uwagi!

26 listopada, 2018

Konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Korpus Solidarności

 

 

 

 

 

Zapraszamy do konsultacji Regulaminu otwartego konkursu ofert  Partnerstwo dla Wolontariatu realizowanego w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Celem Konkursu jest wybór Partnerów, którzy w każdym województwie wspierać będą realizację Programu.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu umieszczone w załączniku.

Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.

Regulamin_KORPUS SOLIDARNOŚCI_PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU