Patronat NIW: konferencja „100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921-2021)”

6 października, 2021

W dn. 4-5 października w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921-2021)”. Narodowy Instytut Wolności objął patronat nad tym wydarzeniem.

Konferencja jest trzecim z cyklu polsko-niemieckich seminariów naukowych pt. „Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką”.

 

Patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Pretekstem do zwołania kolejnego międzynarodowego spotkania jest setna rocznica powołania do życia pierwszego polskiego internatowego uniwersytetu ludowego w Dalkach koło Gniezna. Wydarzenie to miało miejsce 5 października 1921 roku i dzień ten stał się symboliczną datą początku uniwersytetów ludowych w Polsce. Przy okazji świętowania jubileuszu polskich uniwersytetów ludowych organizatorzy konferencji postanowili dokonać podsumowań i syntez, a także podjąć rozważania na temat przyszłości tych instytucji w naszym kraju.

Bez udziału organizacji społecznych bardzo wiele dzieł, bardzo wiele z tej zmiany społecznej, która dokonała się Polsce w ostatnim 30-leciu, nie miałoby miejsca. Muszę podkreślić, że uniwersytety ludowe są także narzędziem rozwoju, szczególnie w obszarze edukacji oraz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. – mówił podczas spotkania Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO.

 

Ważnym wątkiem spotkania była również dyskusja na temat funkcjonowania rządowego „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”, który rozbudził nadzieje na rewitalizację i rozwój uniwersytetów ludowych w III Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Życzę Państwu, by rozwój uniwersytetów ludowych, możliwy też dzięki wsparciu ze środków rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, zaowocował nowymi inicjatywami i nowymi pomysłami. Wierzę w to i podzielam przekonanie pana premiera Piotra Glińskiego, że idea uniwersytetów ludowych w Polsce się odrodzi i zaowocuje nowymi wspaniałymi przedsięwzięciami. – zakończył swoje wystąpienie dyrektor Kaczmarczyk.

 

Konferencja  została zorganizowana przez: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych.

Opublikowany w OPP