Podkarpacka Konferencja Obywatelska

5 grudnia, 2022

Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas wydarzenia zainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich PARASOL. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO.

 

Na Konferencji poruszono wiele merytorycznych spraw. Rozmawiano m.in. o:

 

  • istocie, roli i celach Federacji,
  • rządowych programach realizowanych przez NIW,
  • wolontariacie w czasie kryzysu,
  • podkarpackich inicjatyw lokalnych w 2022 r.

 

 

Konferencja była okazją do prezentacji działań podejmowanych przez podkarpackie organizacje pozarządowe w ramach projektów finansowanych z rządowych programów NOWEFIO oraz Korpus Solidarności.

 

W czasie spotkania wręczono nagrody w konkursie pn.: „Podkarpacka Pozytywka”, w ramach którego wyłoniono liderkę i lidera podkarpackich organizacji. Zostali nimi: Jolanta Fień i Sebastian Nabrzeski.

 

Wydarzenie było też okazją do złożenia podziękowań wolontariuszom za ich ofiarną pracę na rzecz społeczności lokalnych, a przede wszystkim za pomoc uchodźcom z Ukrainy.

 

Podczas konferencji wręczono nagrody w ramach:

  • etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2022 Korpusu Solidarności:

 

Laureatem została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji Lucky-Ski w Ustjanowej (Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia Żulińska),

II miejsce zajęła Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie Sanu oraz Koło Gospodyń Wiejskich Skopów,

III miejsce przyznano Monice Cholewie z Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia.

 

  • etapu Regionalnego Konkursu na Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności:

 

I miejsce: Karolina Korab – prezes Fundacji Lucky-Ski

II miejsce: Barbara Płaza z krośnieńskiej  Fundacji GraTy

III miejsce: Damian Zięba prezes Fundacji GraTy .

 

Przyznano również certyfikaty „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”. Otrzymały go  Fundacja „SOS Życie”, Fundacja GraTy oraz Fundacja Lucky-Ski.

 

Konferencja zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu „Nakręć Się”, który poległ na przygotowaniu krótkiego filmu ukazującego zmianę społeczną, jaka powstała w wyniku realizacji małych inicjatyw obywatelskich realizowanych przez podkarpackie organizacje pozarządowe. Główne nagrody otrzymali: Dyskusyjny Klub Książki w Lubaczowie za projekt: „Czytam więc jestem”; Parafialny Klub Sportowy UNUM (Grupa Nieformalna: Sportowcy w walce o zdrowie) za projekt „W drodze na szczyt możliwości fizycznych i umysłowych Ignacy Łukasiewicz, Wanda Rutkiewicz inspiracją do działania”; Advit Łętownia (Grupa Nieformalna: ProAktywni) za projekt „Taras Zrobimy Zaraz – Realizacja zadaszonego tarasu oraz ławeczki / huśtawki ze starej bramki”.

 

Wśród zaproszonych gości byli: Katarzyna Krupa – Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Społecznej w KPRM, Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW-CRSO, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Głównymi organizatorami Konferencji były Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i Stowarzyszenie Ekoskop.

 

Współorganizatorami były: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Fundacja Bieszczadzka oraz Wojewódzki Dom Kultury.