Podręcznik „Gotowi na RODO”

25 maja, 2018

Podręcznik „Gotowi na RODO” został przygotowany przez NIW-CRSO oraz UODO. Jest on elementem kampanii informacyjnej dla organizacji pozarządowych o tym samym tytule, realizowanej od kwietnia do października 2018 r.

Dla wielu organizacji pozarządowych dostosowanie się do postanowień nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to poważne wyzwanie. Dlatego Narodowy Instytut Wolności, we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, uruchomił kampanię informacyjną, która wyjaśniała zachodzące zmiany i uczyła, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

Dzięki kampanii „Gotowi na RODO” organizacje mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dostosować się do jego wymogów. Pomocne w tym były:

  • otwarte bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych organizowane w całym kraju, realizowane od kwietnia do października 2018 r.
  • bezpłatny podręcznik dostępny on-line,
  • platforma informacyjna www.rodo.niw.gov.pl, dostępna od kwietnia do października 2018 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikiem.