Podsumowanie kampanii #gotowinaRODO!

30 października, 2018

Kampania „Gotowi na RODO”, przygotowana specjalnie dla organizacji pozarządowych w całym kraju, trwała od kwietnia do października tego roku. Była odpowiedzią dwóch instytucji: NIW-CRSO i Urzędu Ochrony Danych Osobowych na potrzeby III sektora związane z wdrażaniem RODO.

Prawie półtora tysiąca przedstawicieli organizacji pozarządowych mogło zapoznać się z wymogami nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w trakcie jednego z 18 szkoleń, które odbyły się w 16 województwach. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy szkoleń czują się teraz bardziej #gotowinaRODO i zostali przekonani przez prowadzącego szkolenia dyrektora Piotra Drobka z UODO, że nowe rozporządzenie nie jest takie straszne, jak je malują!

W ramach #gotowychnaRODO został przygotowany również podręcznik dla organizacji pozarządowych, który został pobrany ze strony internetowej ponad 5200 razy! Podręcznik jest w dalszym ciągu dostępny tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniach, dociekliwe pytania i interesujące dyskusje! Życzymy wszystkim sukcesów we wdrażaniu RODO w Waszych organizacjach.