Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektów Regulaminów Konkursów PROO priorytety: 1b, 3, 4 i 5 – edycja 2020

28 lutego, 2020

Projekty Regulaminów Konkursów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytety: 1b, 3, 4 i 5 – edycja 2020 zostały przedstawione do konsultacji publicznych w okresie od 27 stycznia do 9 lutego bieżącego roku. W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono 41 uwag, z czego:

  • 25 uwag dotyczyło projektu Regulaminu Konkursu PROO, priorytet 1b
  • 6 uwag dotyczyło projektu Regulaminu Konkursu PROO, priorytet 3
  • 7 uwag dotyczyło projektu Regulaminu Konkursu PROO, priorytet 4
  • 3 uwagi dotyczyły projektu Regulaminu Konkursu PROO, priorytet 5

Uwagi w ramach konsultacji społecznych zgłosiło 5 organizacji (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, Klub Jagielloński, Fundacja Instytut Sobieskiego, Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna”, Fundacja Idea Artis Poloniae).

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przedstawione przez NIW-CRSO Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu oraz Radzie Narodowego Instytutu Wolności, która zatwierdza każdy z regulaminów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za poświęcony czas i udział w konsultacjach. Wszystkie uwagi i propozycje były pomocne w procesie przygotowania regulaminów.

Zachęcamy do udziału w ogłaszanych konkursach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, a także do zgłaszania uwag w trakcie kolejnych konsultacji publicznych projektów regulaminów konkursów.

Zestawienie uwag wraz z odniesieniami znajduje się tutaj: Zestawienie uwag z konsultacji społecznych PROO 1b, 3, 4 i 5