Podsumowanie konsultacji społecznych FIO edycja 2020

24 października, 2019

Ponad 30 uwag i rekomendacji – to efekt trwających przez 2 tygodnie konsultacji społecznych Regulaminu konkursu FIO 2020 dla Priorytetów 2., 3. oraz 4.   W ramach konsultacji najbardziej aktywni byli przedstawiciele organizacji z województwa małopolskiego.

Wszystkie zgłoszenia zostaną teraz przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu FIO na lata 2014-2020, na najbliższym posiedzeniu. Po ustaleniu rozstrzygnięcia przez KSM FIO i Dyrekcję NIW-CRSO opublikowany zostanie raport z konsultacji.

Dziękujemy wszystkim za udział, zaangażowanie i wspólne tworzenie społeczeństwa obywatelskiego!