Podsumowanie naboru ofert w edycji 2024 w ramach Rządowych Programów: ROHiS, MDS oraz PIR

9 października, 2023

Dziś o godzinie 14.00 zakończył się nabór ofert w ramach otwartych konkursów ogłoszonych w ramach edycji 2024 Rządowych Programów: Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań oraz Polski Inkubator Rzemiosła.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie podczas naboru trwającego od 04 września 2023 r. do 09 października 2023 r.

 

W trakcie naboru wpłynęło:

 

  • 7 ofert w Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030;
  • 43 oferty w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030;
  • 579 ofert w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest do końca listopada 2023 roku.