Podsumowanie naboru w konkursach NOWEFIO, PROO i ROHiS edycja 2022

13 stycznia, 2022

12 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór ofert i wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w ramach edycji 2022 Rządowych Programów: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych ROHiS na lata 2018-2030.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursach podczas naboru trwającego od 6 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

 

NOWEFIO 2022

W trakcie naboru wpłynęło 2103 oferty na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 465 829 255,12 zł.

W tym w:

  • Priorytecie 2: 1680 ofert;
  • Priorytecie 3: 259 ofert;
  • Priorytecie 4: 164 oferty;

 

PROO 2022

W trakcie naboru wpłynęło 1775 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 795 853 749,52 zł.

W tym w:

  • Priorytecie 1a: 1505 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 735 721 199,60 zł;
  • Priorytecie 1b: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 1 593 793,66 zł.;
  • Priorytecie 2a: 113 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 31 147 710,90 zł;
  • Priorytecie 3: 149 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 27 391 045,36 zł;

 

ROHiS 2022

W trakcie naboru wpłynęło 12 ofert na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 70 433 980,90 zł.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursach. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną br. (marzec-kwiecień).