Podsumowanie naboru w wniosków w edycji 2024 Rządowego Programu PROO

15 listopada, 2023

13 listopada 2023 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór wniosków w ramach w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek podczas naboru trwającego od 2 października do 13 listopada 2023 r.

 

W trakcie naboru wpłynęło 1628 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 762 523 772,76 zł.

W tym w:

  • Priorytecie 1a: 1303 wnioski;
  • Priorytecie 1b: 6 wniosków;
  • Priorytecie 2a: 82 wnioski;
  • Priorytecie 3: 127 wniosków;
  • Priorytecie 4: 110 wniosków.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest do końca stycznia 2024 roku.