Podsumowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 4 Rządowego Programu PROO, edycja 2022

1 kwietnia, 2022

W dniu 31 marca br. zakończony został nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, edycja 2022 na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków. W trakcie naboru wpłynęło 114 wniosków.

W dniu 31 marca br. zakończony został nabór wniosków w Priorytecie 4 Programu PROO. W ramach konkursu organizacje będą mogły uzyskać wsparcie na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

 

W trakcie naboru wpłynęło 114 wniosków.

 

W nadchodzącym tygodniu wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, której wyniki opublikowane zostaną do 10 kwietnia. Następnie wnioski zostaną ocenione pod względem merytorycznym.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca maja br.

 

***

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich od 2018 roku wspiera rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych oraz realizację ich celów statutowych.
Inicjatorem powstania programu jest Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Profesor Piotr Gliński.