Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022 – wyniki oceny formalnej

28 czerwca, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022.

 

Wszystkie oferty złożone w tegorocznej edycji Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła spełniły kryteria formalne, tym samym zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.