Porządkowanie polskich cmentarzy na Ukrainie. W akcji wziął udział Przemysław Jaśkiewicz – Zastępca Dyrektora NIW

9 lutego, 2022

W dniach 29 stycznia – 2 luty 2022 Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Przemysław Jaśkiewicz uczestniczył w wyjeździe studyjnym na Wołyń, który został zorganizowany przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Organizacja, wraz ze społecznymi partnerami z Polski i Ukrainy, realizuje od kilkunastu lat akcję porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu, Podolu i Tarnopolszczyźnie.

 

Wyjazd miał na celu przygotowanie kolejnej edycji akcji. W ramach wizyty odbyło się kilka spotkań z ukraińskimi działaczami społecznymi, którzy chcieli poznać zasady tworzenia i rozwijania organizacji obywatelskich w Polsce (Wołodymir Kryżuk z wioski Równe, powiat Luboml czy Sergiej Godlewski i Julia Wasejko z Łucka).

 

Przekazano książki i materiały edukacyjne do szkół w Kowlu i w Krzemieńcu, a za pośrednictwem Konsulatu RP w Łucku również do innych polskich organizacji i towarzystw kulturalnych (m. in. w Równem, Dubnie, Ostrogu, Horochowie i innych).

 

W czasie spotkania z p. konsul Teresą Chruszcz omówiono warunki współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku w związku z akcją porządkowania polskich cmentarzy w 2022 roku (zdecydowano m.in. o rozszerzeniu zasięgu akcji o nowe miejsca, w tym Buczacz, Jazłowiec, Czortków).

 

W Centrum Integracji w Zamłyniu delegacja pozostawiła żywność przekazaną przez Stowarzyszenie Odra – Niemen, a w Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu na ręce prezesa Anatola Herki – znicze, będące plonem corocznej, listopadowej zbiórki przeznaczonej na cmentarze kresowe, a organizowanej w Lublinie (Przemysław Jaśkiewicz brał w niej udział).

 

W czasie wyjazdu zapalono znicze na polskich cmentarzach w Ostrówkach, Hołobach, Rożyszczu i Równem, a także w miejscu pamięci narodowej w Kowlu, przy krzyżu poświęconym polskim ofiarom represji sowieckich. Zlokalizowano dwa nowe cmentarze, które zostaną objęte programem tegorocznych prac porządkowych: w Szpanowie i Wiszenkach.

 

W czasie spotkania z polskimi działaczami: Czesławem Chytrym i Jarosławem Kowalczukiem rozmawiano o dalszych pracach renowacyjnych na cmentarzu w Równem. Tę działalność wspierał i wspiera gospodarz rówieńskiej parafii i opiekun cmentarza Dubieńskiego w Równem ks. Władysław Czajka, także obecny na spotkaniu z w/w społecznikami.

 

Delegacja odwiedziła również Halinę Sulik, wdowę po zasłużonym dla polskiej kultury działaczu,  Anatolu Suliku zmarłym przedwcześnie w 2014 roku w wieku 62 lat. Śp. Anatol Sulik zinwentaryzował 84 polskie cmentarze na Wołyniu. Za działalność na tym polu Instytut Pamięci Narodowej nadał mu prestiżowy tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Obecnie w przygotowaniu znajduje się publikacja wspomnieniowa o śp. A. Suliku.

 

W czasie czterodniowego wyjazdu delegaci odwiedzili trzy ukraińskie województwa; wołyńskie, rówieńskie, tarnopolskie. Kolejne spotkanie z polskimi i ukraińskimi partnerami zaplanowano w Polsce w dniach 1-8 marca br.