Posiedzenie Rady NIW-CRSO

19 czerwca, 2018

Drugie posiedzenie Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się 19 czerwca w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie spotkania rozmawiano m. in. o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) i o Korpusie Solidarności. W spotkaniu uczestniczył pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Adam Lipiński.