Posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich z udziałem Dyrektora NIW-CRSO

13 grudnia, 2022

12 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz współpracujących w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. W spotkaniu wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

 

Podczas posiedzenia przedstawiono wnioski z Akcji Letniej 2022. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz organizatorzy obozów harcerskich. Rozmawiano również o planach na rok 2023.  Spotkanie było okazją do prezentacji i analizy listy priorytetów organizacji oraz strategicznych zagadnień do podjęcia w najbliższym czasie.

 

Obecny na wydarzeniu Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności mówił o projekcie umowy o partnerstwie z organizacjami harcerskimi.

– Myślę, że to jest dobry moment, w którym  można zacząć drogę formalizowania umowy partnerskiej. Do tego procesu należy podejść wielotorowo, czyli z każdym z podmiotów, którego kompetencje są zakreślone w tej propozycji umowy partnerskiej, należy podjąć rozmowy na temat zakresu partnerskiej roli organizacji harcerskiej w wychowaniu młodzieży – tłumaczył Wojciech Kaczmarczyk.

 

– Organizacje harcerskie realizują swoje działania, swoją służbę wychowawczą w sposób profesjonalny, stały i to doświadczenie jest nie wieloletnie, ale wielodziesięcioletnie, w związku z tym organizacje potwierdziły swoje kompetencje do tego, żeby ten zakres działań prowadzić – dodał.

 

Projekt porozumienia zakłada współpracę w różnych obszarach, m.in. edukacji, kultury fizycznej i sportu, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego.