Posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich z udziałem Ministra Piotra Glińskiego

13 października, 2023

– Harcerze stanowią wielki potencjał i zasób. Cieszę się, że Polska zaopiekowała się harcerzami tak jak oni na to zasługują – powiedział prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego podczas konferencji prasowej, która poprzedziła posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich w siedzibie NIW-CRSO.

 

Spotkanie było okazją do prezentacji efektów Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, którym zarządza NIW-CRSO. – W ciągu 5 lat funkcjonowania Programu harcerze w Polsce otrzymali prawie 90 mln zł. Głównie na wsparcie rozwoju kadr, czyli szkolenia instruktorów oraz infrastrukturę, czyli wzmocnienie bazy siedmiu organizacji harcerskich i skautowych w Polsce – zaznaczył Minister Gliński.

 

ROHiS to pierwszy rządowy Program, dzięki któremu ruch harcerski w Polsce może się rozwijać.  – To także dzięki Programowi ROHiS ruch harcerski był gotowy żeby reagować w obliczu kryzysów, np. związanych z sytuacją uchodźców wojennych, gdzie harcerze natychmiast stanęli do pomocy, ponieważ byli do tego gotowi: mieli wsparcie, sprzęt i instytucje przygotowane na tego rodzaju sytuację – dodał Przewodniczący Komitetu.

 

Wsparcie harcerstwa pomogło też zwiększyć reprezentację Polski na Światowym Jamboree, które odbyło się w sierpniu 2023 roku w SaeManGeum w Korei Południowej. Kolejna XXVI edycja Światowego Jamboree Skautowego zaplanowana jest w Gdańsku w 2027 r. Rada Ministrów – na wniosek Ministra Glińskiego oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego – przyjęła niedawno uchwałę, którą zobowiązała się do powołania pełnomocnika i zespołu ds. koordynacji i monitorowania przygotowań do wydarzenia.

 

W trakcie posiedzenia Rady Przewodniczący Komitetu zaznaczył również, że należy reagować na kryzys, który dotyka młodego pokolenia, a praca edukacyjna i wychowawcza, którą realizują środowiska harcerskie, jest jednym ze sposobów radzenia sobie z tym złym stanem rzeczy. Uczestnicy spotkania przyznali, że obecnie młodzież rozpoczyna swoją przygodę z harcerstwem świadomie, opierając się na wartościach oraz poszukując sensu swojej aktywności w społeczeństwie.

 

Przedstawiciele strony rządowej poruszyli podczas spotkania również temat zmian i nowelizacji w Programie ROHIS. Istotna była również kwestia stworzenia i wdrożenia partnerstwa strategicznego pomiędzy harcerstwem a polskim państwem, co dotyczyłoby praktycznych zmian w ułatwieniach dla działalności harcerskiej w Polsce.

 

O dotację w ramach Rządowego Programu ROHiS mogą ubiegać się organizacje harcerskie, które objęte są Protektoratem Prezydenta RP. Obecnie ze środków finansowych Programu korzystają: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Skauci Króla, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”.

 

W skład Rady Organizacji Harcerskich wchodzą podmioty, które objęte są Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy i współpracują w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.