Uroczystość powołania Rady NIW-CRSO

21 lutego, 2018

Premier Mateusz Morawiecki, który 21 lutego 2018 r., wspólnie z wicepremierem Piotrem Glińskim zainaugurował działalność Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powiedział: To dla mnie ogromna radość, że możemy zainicjować działania tak ważnej instytucji, która może korzystać z wielkich, wspaniałych polskich doświadczeń z dawnych lat.

Wicepremier Piotr Gliński zwracając się do członków Rady, powiedział: Nie ma współcześnie dobrze funkcjonującej, nowoczesnej demokracji bez aktywnego udziału obywateli. Potrzebujemy tego zaangażowania obywatelskiego, potrzebujemy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i państwo powinno być odpowiedzialne za proces mądrego wspierania aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas uroczystości wicepremier Gliński zadeklarował również, że powołanie Rady jest „częścią procesu budowy nowego systemu wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych”. Wyraził też nadzieję, że „dzięki temu działaniu nasza demokracja będzie lepiej funkcjonowała”.

Rada ma funkcję opiniodawczo-nadzorczą w obszarze finansowych i merytorycznych aspektów działalności Instytutu. Wydaje opinie m. in. w sprawach planu finansowego, sprawozdania merytorycznego czy projektów programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego NIW-CRSO.

W skład Rady wchodzi 11 osób:
 • Wojciech Jachimowicz (Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne) – przewodniczący,
 • Armen Artwich (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Weronika Czyżewska-Waglowska (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • llona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Elżbieta Lanc (członek zarządu województwa mazowieckiego, reprezentuje jednostki samorządu terytorialnego),
 • Piotr Mazurek (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Weronika Najda (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Marek Rymsza (Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP),
 • Sebastian Wijas (Fundacja KGHM Polska Miedź, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Marcin Zakrzewski (Ministerstwo Finansów, powołany przez Ministra Finansów),
 • Tymoteusz Zych (Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, reprezentuje organizacje pozarządowe).