Powołanie Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora NIW-CRSO

20 listopada, 2017

20 listopada 2017 r. premier Piotr Gliński – Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, powołał Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wojciech Kaczmarczyk od ponad 20 lat zajmuje się sprawami III sektora. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora NIW-CRSO pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. Ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej. Był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

W styczniu 2016 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie objął stanowisko dyrektora nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Był ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Funkcję tę pełnił także w Programach: Obywatele dla Demokracji, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2015 oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015. Pracował również jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.