Powołanie Rady NIW-CRSO III kadencji

15 lutego, 2024

Pani Agnieszka Buczyńska, Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołała Radę NIW-CRSO III kadencji. Przewodniczącym Rady został Pan Piotr Stec.

 

Członkowie Rady NIW-CRSO III kadencji:

 

  • Pan Piotr Stec (Przewodniczący Rady, Przedstawiciel Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów);
  • Pan Michał Braun (Przedstawiciel Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów);
  • Pani Anna Czyżewska (Federacja Mazowia);
  • Pani Ewa Gałka (Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT);
  • Pan Łukasz Gorczyński (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych);
  • Pan Jan Grabkowski (Starosta poznański);
  • Pan Daniel Prędkopowicz (Fundacja Fundusz Współpracy);
  • Pan Prof. Marek Rymsza (Przedstawiciel Prezydenta RP);
  • Pani Agata Stafiej Bartosik (Przedstawicielka Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Fundacja Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego);
  • Pani Iwona Żukiert (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych).

 

Biogramy członków III kadencji znajdziesz już niebawem w zakładce dotyczącej Rady NIW-CRSO na naszej stronie internetowej

 

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.