Pracownicy NIW-CRSO oraz członkowie organizacji pozarządowych na wizycie studyjnej w UK

13 października, 2023

Pracownicy NIW-CRSO oraz członkowie organizacji pozarządowych z całej Polski już drugi raz odwiedzili Wielką Brytanię w celu wymiany doświadczeń oraz obserwacji projektów oraz form wsparcia III sektora w tym kraju.  Tym razem 11-osobowa delegacja wybrała się do Londynu oraz Birmingham.

 

Głównym punktem odniesienia podczas 5- dniowej wizyt były programy dotacyjne organizowane przez The National Lottery Community Fund. Jest to organizacja, której zadaniem jest dystrybucja środków pozyskanych z Loterii Krajowej. The National Lottery Community Fund jest jednym z 12 dystrybutorów loterii ściśle współpracującym z Departamentem Kultury, Mediów i Sportu (DCMS). Organizacja uzyskuje największą pulę środków z funduszu loteryjnego. Jest to 40% z zebranej sumy, czyli 600 milionów funtów rocznie, które przekazuje na finansowanie projektów wspierających społeczności. Organizacja realizuje programy finasowania w Irlandii Północnej, Walii, Szkocji i Anglii, a także dla całej Wielkiej Brytanii. Każdy kraj podejmuje niezależne decyzje w zakresie rodzajów realizowanych programów i budżetu. Dlatego też w trakcie obecnej wizyty nasza delegacja udała się zarówno do centrali Fundacji jak i do krajowego jej oddziału w Birmingham. To właśnie tam zapoznała się ze sposobem dotowania NGO’s w tym regionie, metodyką rozliczania projektów o raz innymi rozwiązaniami, które TNLCF stosuje, aby efektywnie wspierać społeczeństwo obywatelskie.

 

Jak wspomina Aleksandra Wasilewska z Centrum OPUS: „Wizyta studyjna zorganizowana przez Narodowy Instytut Wolności to przede wszystkim możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami organizacji pozarządowych działających w Londynie oraz Birmingham a także wymiany doświadczeń między samymi uczestnikami wizyty czyli „operatorami”.  Mieliśmy okazję do zapoznania się z zasadami przyznawania grantów przez National Lottery Community Found a także do wielu dyskusji na temat co można zmienić, ulepszyć w naszych lokalnych programach mikrograntowych. Cały wyjazd to także bagaż nowych znajomości i mnóstwo pozytywnej społecznej energii!”

 

Uczestnicy wizyty spotkali się również z organizacjami, które prowadzą projekty realizowane dzięki wsparciu z National Lottery Community Fund. Również spojrzenie „z drugiej strony” (okiem realizatora projektów) było cennym doświadczeniem dla wizytujących. Dzięki temu istniała możliwość poznania wyzwań, problemów, przed którymi stoją poszczególne organizacje; ale również okazją na dowiedzenie jak w praktyce funkcjonuje współpraca pomiędzy grantodawcą, a NGO.

 

Organizacje, które zostały odwiedzone przez naszą delegację to: Sustain: the alliance for better food and farming; The Food Foundation International House, Energy Garden, Sifa Fireside, Jonah’s Project Hub.

 

„Na mnie największe wrażenie zrobiła opowieść i wizyta w londyńskich ogrodach społecznych prowadzonych przez organizację Energy Garden. Tworzenie ogrodów społecznych ze społecznością i dla społeczności w przestrzeni „naziemnych” stacji metra to bardzo ciekawy pomysł. Zwykle są to tereny niczyje, opuszczone i zaniedbane, które każdy z mieszkańców mija obojętnie np. podczas swojej codziennej drogi do i z pracy. Callan jako miejski ogrodnik fantastycznie wykorzystuje lokalne zasoby na jednej ze stacji tworząc ogród we współpracy z lokalną organizacją pozarządową, na innej zachęcając bezpośrednio mieszkańców do stworzenia miejsca ze stolikiem i krzesełkami, obok domku dla owadów zapylających. Miejsca, w którym czekając na przejazd mogą poczytać książkę lub zwyczajnie odpocząć po męczącym dniu. Zróżnicowane są też formy ogrodnictwa, oprócz roślin ozdobnych w ogrodach można znaleźć warzywa, a nawet ule z pszczołami. W jednych z ogrodów miejscy ogrodnicy hodują też chmiel, z którego warzą własne piwo” – mówi Dorota Kobylec z Biura inicjatyw Społecznych w Krakowie.

 

„Już dzień po powrocie do domu zorganizowałam spotkanie dla mojego zespołu, na którym opowiedziałam o tym, czego się dowiedziałam podczas wyjazdu i poczuliśmy wiatr w żaglach w kreowaniu nowych pomysłów. W planie mam jeszcze spotkania z małymi, lokalnymi organizacjami, które na co dzień nie mają możliwości takich wyjazdów, dlatego postanowiłam się maksymalnie dzielić tym doświadczeniem” – opowiada Justyna Jankowska, liderka ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica

 

Szczególną organizacją, z którą w tym roku spotkali się uczestnicy wizyty jest National Council for Voluntary Organisations (NCVO). Jest to narodowa organizacja parasolowa odpowiedzialna w Anglii za współpracę pomiędzy instytucjami organizującymi wolontariat. Dzięki strategiom opracowanym wspólnie z rządowymi departamentami organizacja ta ma możliwość szerokiego oddziaływania na tworzenie systemu wsparcia wolontariuszy i organizacji wolontariackich w kraju. NCVO istnieje w Anglii od 100 lat i obecnie posiada 17 000 członków, których wspiera szkoleniami i innymi programami na rzecz pracy społecznej.

 

Po wizycie studyjnej uczestnicy wspólnie opracują krótki raport, który może stać się magazynem pomysłów i idei do prac nad rozwojem wsparcia organizacji obywatelskich w Polsce.